Tjänster


Med kunskap, erfarenhet och nya perspektiv tillför vi inspiration, energi, helhetsomvärldsbevakning och tillsammans skapar vi hållbara medarbetare och verksamheter som lär av och med varandra! 


Vi hjälper hälso- och sjukvård & omsorgsverksamheter i omställning till nära vård med:

 • förändringsledning
 • process- och projektledning
 • utbildning och inspirationKontakta oss när det passar er! Vi är ett samtal eller e-post bort.


Erbjudande

Förändringsledning

Handlar i grunden om att ta sig från nuläge till önskat läge med hjälp av strukturerat arbetssätt som påverkar medarbetarna som i sin tur agerar annorlunda och skapar förändring.


 • Kartlägga och analysera verksamhetens flöden, arbetssätt och resurser. Beskriva, visualisera och kommunicera nuläge.
 • Identifiera nationella, regionala och lokala vårdprogram och mål. Etablera kontakt och samverka med vård- och omsorgsgrannar.
 •  Föreslå plan, modell och struktur för att nå framtidsläge. Beskriva, visualisera och kommunicera framtidsläge.
 • Stöd i att implementera förändringen och följa upp.

 


 

 


Process- och projektledning

Processledning - planera, leda och möjliggöra en arbetsprocess.

Projektledning - organisera tillvägagångssättet så att förändringen implementeras effektivt inom ramen för projektet. 


Exempel på tidigare uppdrag:


 • Förstärka och vidareutveckla omställningsarbete till nära vård inom kommunal och regional hälso- och sjukvård & omsorg.
 • Samordna, utbilda och leda workshops  kring regionövergripande kompetensplaneringsmodell.
 • Samordna, utbilda och leda arbetet med framtagning av kompetensstegar inom hälso- och sjukvård. 

 


 


 


 


Utbildning och inspiration 

Inspirerar och delar med oss av kunskap och erfarenhet som föreläsare, inspiratör eller rådgivare. 


 • Nära vård
 • Korta utredningstider
 • Resurs och produktionsplanering
 • Teambaserade arbetssätt
 • Kompetensplanering 
 • Medarbetarutveckling
 • Uppstart av ny verksamhet