Birdie Competence & Consulting AB


Processledning • Rådgivning • Utbildning

inom kompetensförsörjning


Birdie Competence & Consulting vill bidra till att vård- och omsorgsverksamheter och företag är attraktiva arbetsgivare idag och i framtiden! Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med att utveckla, attrahera och behålla medarbetarna tror vi att verksamheten skapar förutsättning för lärande och medarbetarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och utvecklar både verksamheten och sig själva inifrån och ut! 


Utifrån ledorden inspiration, mod och ansvar hjälper vi vård- och omsorgsverksamheter och företag att hitta sitt sätt att kompetensplanera, kompetensutveckla och introducera nya medarbetare. Inspiration att mötas och dela erfarenhet och kunskap. Mod att utmana invanda rutiner, arbetssätt och se utifrån olika perspektiv. Ansvar att leverera i tid och leda med omsorg.

             

 

Konsult


Jag som driver företaget heter Johanna Forssbeck och är utbildad sjuksköterska med klinisk bakgrund inom akutsjukvård och har de senaste tolv åren arbetat operativt och strategiskt som chef för en vårdavdelning och inom HR med kompetensförsörjning. Vid sidan av arbetet driver jag Vårdportal.se som är en webbplats som samlar och sorterar länkar till kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal.

Superpowers


  • översätta och länka samman mål och HR processer med vård- och omsorgsverksamheten
  • skapa förtroende och bygga relationer
  • dela kunskap och erfarenheter och koppla ihop människor
  • idéspruta med struktur och stor leveransförmåga

Projektledare - kompetensstege

Identifiera och beskriva kompetens utifrån kärnkompetenserna på olika steg för undersköterskor och röntgensjukskäterskor på ett akutsjukhus.


Arbetet innebar operativt arbete: planera, samordna och leda projektgruppen med chefer.Processledare - kompetensanalys och kompetensplanering

Identifiera, kartlägga, beskriva och följa upp kompetens på olika nivåer inom en Region som processledare och personalstrateg.


Arbetet innebar operativt och strategiskt arbetet: planera, samordna, leda och följa upp införande av nytt arbetssätt kring kompetensplanering och beskriva reell och formell kompetens utifrån verksamheternas uppdrag och mål.Utbildningsledare - medarbetarutbildning 

Utveckla introduktionen av nyexaminerade sjuksköterskor i ett sjukhusövergripande introduktionsprogram på ett akutsjukhus.


Arbetet innebar operativt arbete: skapa, leda, utveckla och följa upp programmet.Innovatör 

Skapat Höglägeskudden som är en del av behandling och smärtlindring vid fot- underbensfrakturer och som används inom akutsjukvården i  samtliga Regioner.

Skapat och driver webbplatsen Vårdportal.se som samlar länkar till kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal.


Arbetet innebär operativt arbete: konstruera, utveckla och omvärldsbevaka.